Fotoblog: Kamenná ZOO

úterý 8. říjen 2013 14:07

Geopark Turold má proti normální ZOO velkou výhodu - není třeba mříží, klecí ani příkopů, exponáty neutečou.

Geopark Turold se nachází v Mikulově, v chráněnné oblasti Pálava. Turold je vlastně kopec, v němž byl kdysi vápencový lom. Ten kopec poněkud rozhlodal, ale také odhalil jeskyně.

Přírodní "zeď" geoparku tedy tvoří vnitřní stěny kopce, po letech již přirozeně zarostlé. Prý se zde nalézají i nějaké vzácné druhy plevele a ptactva... ale ty jsou málo geo, tak jsem je vypustil. Navíc se mi nic z toho nepovedlo identifikovat a lapit. Ono údolíčko, kromě vymezení, je i samo exponátem - na odhalených stěnách lze vidět geologické vrstvy a vrásy. Nějaké intimní podrobnosti by vám ale řekl spíš někdo povolanější.

geopark_Turold-2013_05_08_1187.jpg

geopark_Turold-2013_05_08_1193.jpg

V centrální části je do kruhu vyloženo 17 druhů hornin. Jsou zde informační tabule, které popisují stáří a podmínky vzniku jednotlivých exponátů. Na některých ve vyleštěný kousek, aby bylo vidět, jak vypadá třeba po použití na obklad. (Teď jen doufám, že se u vybraných vzrorků neseknu s názvem, fikaně jsem si nevyfotil popisky se jménem.)

Čedič
Čedič

Břidlice
Břidlice

Slepenec
Slepenec

Mramor
Mramor

Pokud mineme vystavené exponáty a zajdeme dál, až na konec lomu, čeká nás jeskyně.

geopark_Turold-2013_05_09_1366.jpg
Toto není vstup do jeskyně, jen nějaký průduch poblíž vstupu

Ta je jedinou veřejnosti přístupnou jeskyní v druhohorních vápencích v ČR. Je to také nejdelší přístupný úsek bez úprav. Alespoň průvodce často zdůrazňoval (a evidentně na to byl pyšný), že právě jejich jeskyně je nejpřirozenější, byly tam nejmenší lidské zásahy. Tak, a tím jsem se znalostmi skončil. Mohl bych sice něco vygooglovat - ale myslím, že koho to zajímá si to najde sám, koho ne, tak by to bylo stejně zbytečné. Alespoň vám ukážu pár obrázků v jeskyni pořízených. 

geopark_Turold-2013_05_09_1299.jpg

geopark_Turold-2013_05_09_1302.jpg

geopark_Turold-2013_05_09_1311.jpg
Na této škvíře mě zaujala hlazená stěna, úprava vypadala skoro uměle (ne, nepodezřívám jeskyňáře, že by ve volných chvílích hladili stěny)

geopark_Turold-2013_05_09_1343.jpg

geopark_Turold-2013_05_09_1345.jpg
Tyto čáry jsou přirozené, asi hladina vody v minulosti

geopark_Turold-2013_05_09_1306.jpg

geopark_Turold-2013_05_09_1361.jpg
Na stěnách je vidět působení času - ať už vody nebo geologických sil

geopark_Turold-2013_05_09_1339.jpg

geopark_Turold-2013_05_09_1340.jpg
Je zde i malá výstavka, co lze v jeskynních najít - od minerálů, přes zkameněliny až zbytky (kdysi) živých tvorů 

geopark_Turold-2013_05_09_1325.jpg

geopark_Turold-2013_05_09_1315.jpg
Stěny prý pokrývá pro Turold specifický povrch. To nerozumím, ale od pohledu mi to hodně připomíná aragonitovou výzdobu, snad mi to jen nepřišlo tak do bíla, ale to mohlo být i osvětlením.

geopark_Turold-2013_05_09_1312.jpg
Vápenec nanesený a zformovaný vodou, v něm jsou navíc drobné černé kousky nějakého jiného minerálu

geopark_Turold-2013_05_09_1352.jpg
Jako v řadě jeskyní je zde i malé jezírko, v době naší návštěvy s poněkud podměrečnou hladinou

geopark_Turold-2013_05_09_1346.jpg
A zvířátko nakonec. Tito netopýrci jsou nějaký vzácný druh a v zimním období zde hnízdí v ohromném množství, proto se zde v těchto obdobích nekonají prohlídky.

Petr Zip Hájek