Fotoblog: opatství Melrose

úterý 20. listopad 2012 14:07

Během projížďky Skotskem jsme navštívili 3 opatství. Zde je pár fotek z dalšího z nich.

Opatství Melrose nechal založit u jižních hranic Skotska, stejně jako ostatní opatství, co jsme navštívili, skotský král David I. Byl to první cisterciánský klášter ve Skotsku. Za anglických králů Edwarda II. a Richarda II. byl znesvěcen a vypálen kostel, posléze pak i celé opatství. V první polovině 14. stol. založil skotský král Robert Bruce nový kostel. Mnozí občané i šlechtici věnovali klášteru pozemky a majetek a tak se rozrostl na významné opatství. Roku 1544 vypálila opatství vojska Jindřicha VIII. O pár let později ještě zdevastoval trosky fanatický dav, který zničil zachovalé řezby a sochy. Definitivně opatství doničila kanonáda Olivera Cromwella během občanské vály. V částečné obnově opatství se angažoval sir Walter Scott v 19. stol.

Hlavní budova je postavena z růžového kamene.

2012_08_07_8303-opatstvi_Melrose.jpg

2012_08_07_8334-opatstvi_Melrose.jpg

Kolem hlavní budovy jsou na pozemcích opatství jen základy dalších staveb.

2012_08_07_8299-opatstvi_Melrose.jpg

2012_08_07_8300-opatstvi_Melrose.jpg

2012_08_07_8340-opatstvi_Melrose.jpg

Kromě základů jsou tu i "šťastnější" budovy, kterým se zachoval nějaký kus zdi.

2012_08_07_8305-opatstvi_Melrose.jpg

2012_08_07_8337-opatstvi_Melrose.jpg

2012_08_07_8336-opatstvi_Melrose.jpg

Asi ani nemusím zmiňovat, že kolem klášterní budovy je hřbitov. Ten se nakonec kromě sóla ukáže ve vedlejší roli i na nějakých dalších fotkách.

2012_08_07_8324-opatstvi_Melrose.jpg

2012_08_07_8321-opatstvi_Melrose.jpg

Zachovalejší jsou menší lodi kolmé na hlavní.

2012_08_07_8298-opatstvi_Melrose.jpg

2012_08_07_8307-opatstvi_Melrose.jpg

Ve výklencích (kde se zachoval), je zajímavá výzdoba stropu. Každý je jiný, asi nejzajímavější mi přišel tento.

2012_08_07_8312-opatstvi_Melrose.jpg

Hlavní loď dopadla o poznání hůře.

2012_08_07_8314-opatstvi_Melrose.jpg

Zadní stavba s pohledu vstupu, boční z pohledu hlavní lodi, je zas v trochu lepším stavu.

2012_08_07_8319-opatstvi_Melrose.jpg

V zachovalejší menší lodi jsou komory, kde jsou hroby a zajímavý průzor.

2012_08_07_8309-opatstvi_Melrose.jpg

Když vystoupáte nahoru schodištěm v zachovalém průčelí hlavní budovy, otevřou se vám krásné pohledy. Když nepočítám krajinu v dáli, tak třeba na nejzachovalejší loď kostela.

2012_08_07_8327-opatstvi_Melrose.jpg

Méně zachovalou část...

2012_08_07_8328-opatstvi_Melrose.jpg

... a nebo další budovu (kterou jsem v textu označil za "zadní").

2012_08_07_8329-opatstvi_Melrose.jpg

Zajímavostí je, že na pozemku opatství je schrána se srdcem Roberta Bruce (tělo je uloženo v klášteře Dunfermline). To jsem nefotil, je to v moderním obalu, který se tam moc nehodí a kolem se válely nepříliš čerstvé květiny. Zajímavé je, že roku 1996 zkoumali historici olověnou schránku, kde mělo být srdce. Našli v ní menší schránku a měděnou cedulku s nápisem "Přiložená olověná schránka se srdcem byla nalezena pod podlahou kapituly v březnu 1921 ministerstvem Jejího Veličenstva." V ní je skutečně nějaké srdce. Exaktně nelze potvrdit, že je to srdce Roberta Bruce, na druhou stranu není záznam, že by v klášteře bylo takto pochováno srdce někoho jiného. Roku 1998 bylo srdce znovu slavnostně pohřbeno a bylo zakryto zmiňovanou pamětní deskou (nebo památníčkem).

Tak se alespoň na závěr podíváme z ptačí perspektivy na hřbitov a do krajiny.

2012_08_07_8333-opatstvi_Melrose.jpg

2012_08_07_8332-opatstvi_Melrose.jpg

Petr Zip Hájek