Úskalí politicky korektní lingvistiky

čtvrtek 18. srpen 2011 14:07

flickr.com

Původně jsem měl na dnešek v plánu fotoblog. Ale poslední dobou hýbe společností politická korektnost. Proto mimo plán přináším výzkum Rosuma Fishtrawna v této oblasti.

Během poslední doby  narážíme v médiích na mnohá tzv. "politicky korektní" slova, obraty či tvrzení. Původně to možná byly jen opisy či eufemismy. Ale s postupem doby získaly rozměr samostatné vědecké lingvistické oblasti. Byť zatím ještě politická korektnost nedosahuje věhlasu tzv. genderové lingvistiky (které nahrává především neuvěřitelně zastaralá a maskulinně šovinistická čeština), je třeba si uvědomit, že genderová lingvistika už v sobě politickou korektnost obsahuje. Rosum Fishtrawn předvídá vědecké politické korektnosti velkou budoucnost a myslím, že bychom neměli brát jeho prognózu na lehkou váhu.

Logické je začít jedním s prvních, dá se říci archetypálním, politicky korektním názvem. A je to shodou okolností ten, který obsahuje ono úskalí zmíněné v názvu článku. Tento politicky korektní název vyvolává velmi významné otázky a zároveň ukázkově předvádí důležitost nového jazykového oboru i jeho dosah do reálného života. Tím je slovo "afroameričan", které nahrazuje původní, naprosto nekorektní, slovo "černoch"*. Každý soudný člověk musí pochopit, že slovo černoch nemá nic společného s barvou pleti a nebo dokonce rasou, ale slouží pouze pro útlak a diskriminaci afroameričanů**.

Bohudík tak, s využitím přísně logického pojmenování, máme jasný mustr, jak pojmenovávat afroameričany i jinde. Zde je ovšem první zákeřná otázka. Je myšlena část názvu "američané" jako označení kontinentu a nebo státu (USA)? Možné je obojí, neznáme záměr tvůrců tohoto slova. Pokud totiž zamýšleli druhou variantu, museli se uchýlit k lidovému označení USA (amerika). Uznejte sami, že "afrospojenístátníameričané" by nebylo úplně ideální slovo. Díky tomu nám vznikl zapeklitý oříšek. Zodpovězení této otázky je totiž naprosto zásadní. Na území USA obě varianty splývají, ale na jiném kontinetě (kromě Austrálie) už se rozchází***. Pokud bychom uvažovali, že ono -američané znamená kontinet, pak by se černoši v Evropě nazývali afroeuropané, jinde pak afroasiaté, afroaustralané a afroafričané. Pokud je ovšem zamýšlená druhá varianta, pak by bylo nutné je nazývat afrodánové, afročechové, afrovelkobritové, afrojaponci, afronigeřané, afrojihoafričané apod.

Ovšem když řekneme A, musíme říct také B. Černoši mají své pojmenování dané, ale co "žlutí" a běloši? Žlutí jsou jednodušší, pochází veskrze z Asie. Takže se můžou označovat podle kontinentu: asioevropané, asioameričané, asioafričané, asioasiati. Nebo v druhé variantě asiofrancouzi, asiošvédové, asiomexičané, asiojaponci či asioseverokorejci. Problém je s bělochy, kteří jsou momentálně majoritní v Evropě, Americe i Austrálii. Zde bych využil historicky popsaných migrací a označil jako původní domov bělochů Evropu+. Pak se tedy bílí obyvatelé Ameriky jmenují euroameričané (zde naštěstí žádné zmatky nejsou) a dále pak obdobně dle kontinentu nebo země: euroasijci, euroevropané, v případě státního pojmenování eurobrazilci, eurosomálci, eurorakušané, euroitalové.

Stále je dost problém, v případě použití státní varianty (a vzhledem k tomu, že jsem ji už několikrát viděl v médiích, nelze tuto variantu jednoduše škrtnout a prohlásit za správnou pouze kontinetální verzi): nelze dopředu určit s kým máme vlastně tu čest. Pak je možnost buď před oslovením dotyčného legitimovat a nebo zavést povinnost nosit viditelné označení státní příslušnosti. Naprosto nouzovou a neuspokojivou, ale dočasně možnou, variantou je, oslovovali všechny lidi na světě jednotným jménem - třeba občane nebo lze využít zavedená označení z historie: člověče, legáte,  bratře, soudruhu nebo soukmenovče.

Teď jsem prezentoval jen jednoduchou ukázku, ale už na ní lze vidět, že i ve zdánlivě triviálních případech je spousta úskalí a věcí k dořešení. Nehledě k tomu, že je třeba aktivně vystupovat proti diskriminaci a působit na zodpovědná místa. Je vidět, že zatím se toto označení používá pouze pro afroameričany, ale černoši v jiných lokalitách se neřeší. Situace s dalšími rasami je mnohem tristnější - tam ještě ani nepronikla nutnost používání antidiskriminačního označení. Nepochybně je to tím, že tyto rasy submisivně používají starý název. Proto je nutné bojovat za ně s o to větší naléhavostí. Doufám, že co nejdříve vznikne Fishtrawnem předvídaná "Katedra politicky korektního jazyka".

 

*) slovo "černoch" či jiná slova v tomto článku jsou použita čistě z akademických důvodů politicky korektní lingvistiky. Proto odmítám případná nařčení z rasismu, která jinak automaticky (a správně) padají při nevědeckém použití nekorektních slov. R. Fishtrawn

**) toto jen ukazuje na zkaženost a zvrácenost mládeže, především té poslouchající hudební styl hopity-hup, kteří se běžně mezi sebou nazývají "gangsta" a "nigga".

***) naštěstí s definitivním potvrzením EU jako jednoho uceleného státu získá Evropa stejný benefit na poli politicky korektní lingvistiky, jako USA nebo Austrálie. I toto je další zásadní přínos těsné integrace Evropy.

+) pak je zřejmé, že původní indiáni budou amero-kontinent/země a aboridžinci australo-něco.


První verze tohoto článku vyšla pradávno na mém, již neexistujícím, blogu iDnes.

Petr Zip Hájek