Řidiči - dosud neobjevená diskriminace

středa 27. červenec 2011 14:07

flickr.com

Investigativní reportér Rosum Fishtrawn objevil další druh diskriminace. Ta zatím není příliš patrná a většina občanů ji nevnímá, ale neukazuje to jen naši lhostejnost?

Tou diskriminovanou skupinou jsou řidiči s kloboukem (nebo čepicí, to je prakticky jedno. Z důvodů politicky korektního pojmenování se budu držet názvu "řidič s kloboukem", přestože těch je ve skutečnosti menšina). Nikdo si neuvědomuje jejich utrpení, většinou ani oni sami. Oni jen vidí důsledky a jsou z nich velmi nešťastní.

Faktem je, že řidič v klobouku je ve skutečnosti výborný řidič. Normální člověk by za takových podmínek snad ani nebyl schopen vyjet. K čemu dochází? Při nasazení pokrývky hlavy se totiž změní mikroklima na povrchu hlavy a jsou problémy s odvodem přebytečného tepla. Hlava je prostě od přírody zařízená na vzduchové chlazení.

Na většinu věcí to vliv nemá. Je ale jedno kritické místo, které je extrémně citlivé na chlazení. Je to centrum řízení auta a s ním úzce související centrum vnímání rychlosti. To je umístěno pod vrcholkem hlavy, kde je normálně chladící efekt největší. Proto taky muži tak často ztrácí na temeni vlasy. Evoluce je samozřejmě pomalá, příroda nestíhá kopírovat vývoj lidstva a tak ještě nezareagovala na fakt, že řídí už i čím dál více žen.

Z výše uvedeného je pak jasné, že klobouk či čepice má na schopnost řídit přímo fatální dopad. Zvyšuje se teplota, centrum vynechává a začíná se zvyšovat chybovost. Navíc klobouk či čepice s kšiltem omezují periferní vidění. Je to sice ve směru nahoru, což může působit jako nevýznamné. Ale ve spojení s přehřívám centra řízení auta se posunuje vnímání a ono omezení zorného pole je pak mnohem širší. V extrémním případě to může vést ke ztuhnutí krku a nemožnosti otáčení hlavy řidiče,  zároveň ho to nutí koukat přímo před sebe s vypoulenýma očima.

Když se sami podíváte kolem sebe, zjistíte, že řidičů v klobouku je mnoho. Nikdo na ně nebere ohled, chová se k nim ošklivě a říká na jejich adresu ošklivá slova, ukazuje na ně zlá gesta nebo na ně troubí a tím je velmi diskriminuje. Proto je nutno prosadit do vyhlášky o provozu motorových vozidel antidiskriminační body, například:

  • právo řidičů v klobouku neblikat při přejíždění do druhého pruhu. Ideálně to rozšířit a nenutit je  používat blinkry.

  • právo jezdit pomalu, udávaná rychlost je přece MAXIMÁLNÍ povolená rychlost. Každý, kdo by v takovém případě na řidiče v klobouku troubil dostane pokutu 10.000 Kč a získá 3 body.

  • při vyjíždění od krajnice (např. po parkování) se nemusí řidič v klobouku dívat do bočního zrcátka, každý mu musí uvolnit cestu. Opět ideálně rozšířit na právo řidiče v klobouku nepoužívat zpětná a boční zrcátka.

  • protože řidič v klobouku má také omezené vnímání rychlosti, nemůže být trestán za rychlost - ani překročení ani nedodržení.

  • může být narušeno i vnímání barev, takže by měli mít právo ignorovat semafory.

  • v rámci omezení diskriminace řidičů v klobouku by měly být přepracována pravidla předností - absolutní právo by měli řidiči v klobouku, dále pak dle zavedeného systému.

Určitě vás napadne i řada dalších antidiskriminačních opatření. Vaše návrhy posílejte zákonodárcům (v kopii do diskuze). Věřím, že se tato věc, která může vrhnout na Českou republiku ostudné světlo z pohledu celého světa, brzo úspěšně vyřeší.

 

 

První verze tohoto článku byla původně psaná pro můj, již neexistující, blog na iDnes.

Petr Zip Hájek